Over kleurologie

Frans M. de Vries is kleuroloog en initiatiefnemer van deze website.

Begin jaren ´90 heeft Frans M. de Vries de alleen vertegenwoordiging en het intellectuele  eigendom van “First Impressions Engeland” verworven. Dit Engelse Instituut verzorgde opleidingen tot kleurconsulenten  en was gebaseerd  op de kleurleer van Munsell, in tegenstelling tot het vier seizoenen systeem zoals door Joh. Itten was omschreven. 

Door Frans werd het Systeem, zoals door First Impressions werd toegepast, in samenwerking met Regien Strategier onder de noemer ColorMode in Nederland gepromoot.

ColorMode

Ons imago is wat we uitstralen, wat we willen uitstralen en tenslotte wie we zijn. Wat we uitstralen heeft alles te maken met hoe we ons voelen, dat is geen constante factor en wisselt met onze stemmingen. In de ColorMode praktijk werd zichtbaar hoe reeds in één sessie deze wisselingen in het uiterlijk plaatsvinden.

Het is voor de consulent een wonderlijke ervaring om te zien hoe cliënten reageren op de doek kleur in hun gezicht (de huid van het gezicht, want kleur haar en ogen zijn constanten die het analyse resultaat negatief kunnen beïnvloeden), en hoe zichtbaar met de zesdoeken innerlijke kwaliteiten naar boven komen. Dit wordt voor elke ColorMode consulent, na de nodige ervaringen met het analyseren te hebben opgedaan, zo duidelijk dat zij zich kunnen kwalificeren als ColorCode consulent.

ColorMode is de analyse met doeken en/of kragen van uiterlijke kenmerken, die vastgelegd worden via de ColorMode Matchingcard.

ColorCode is de vervolg analyse die naast het uiterlijk de innerlijke kenmerken aangeeft, vastgelegd in de Persoonlijke Rustgeving, Activiteit of juist Balans.

Omdat ColorMode is gestopt met haar activiteiten voor kleurenanalyses en de opleiding tot ColorMode kleurconsulent zijn alle voorraden zoals: Kragen, Doeken, COM-Cards, Boeken, Spiegels thans te koop. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via E-mail